Lolland - Falster
 
   
   
     
 

Global Kirke - Temagudstjenester

Global Kirke - Temasøndag om mission ude og hjemme

Mission er et vidtfavnende begreb. I en vis forstand er alle søndage missionssøndage og alle gudstjenester missionsgudstjenester. Evangeliet sendt til den enkelte - evangeliet sendt til verden. Men det kan være en god idé nogle gange at sætte særligt fokus på mission: På mission i praksis og på at reflektere over missionsfordringen netop til både den enkelte og til kirken.


Som hjælp til planlægningen har Folkekirkens Mission udarbejdet tre modeller:

Mini,  Midi og  Maxi.


Hver model består af forskellige aktiviteter og materialer som også kan sættes sammen på andre måder – alt efter hvilke muligheder der er i menigheden, og hvad der især har interesse og vil være relevant.


Økonomi

Danmissions arbejde finansieres ved gaver, og derfor er vi nødt til at have retningslinjer for økonomien. Når Danmissions (frivillige) medarbejdere medvirker ved en søndagsgudstjeneste, er reglen den, at menigheden betaler 300 kr til en solidarisk kørselsordning. Det vil normalt kunne betales af menighedsrådet. Ved solidarisk forstås, at alle betaler det samme beløb, uanset hvor langt medarbejderne kører i det aktuelle tilfælde. Desuden anmoder vi om, at der ved gudstjenesten samles ind til et af Danmissions projekter.