Lolland - Falster
 
   
   
     
 

Vejledning for ansøgere

Stiftsvolontør

 
Unge mellem 18 og 22 år har mulighed for  at komme til et land i den 3. verden som volontører i Danmission. De bliver sendt ud fra kirken i Danmark til at være medarbejder i Danmissions samarbejdskirke.
 
 
Formål:
- at give unge mulighed for at gøre en forskel i et tredjeverdensland, opleve vilkårene og en lokal kirkes arbejde, gudstjeneste og fællesskab
- at blive ”ambassadør” for mission, udvikling og en øget mellemfolkelig forståelse, når de vender tilbage til Danmark, i mødet med børn, unge og voksne.
 
 
Eksempler på arbejdsopgaver:
- undervisning af børn og unge (engelsk, edb, praktiske fag m.m.)
- samvær med og aktiviteter for børn og unge
- deltage i løsningen af praktiske opgaver
Det vigtigste er, at man har lyst til at indgå i en hverdag sammen med andre og tage del i de ting, der skal gøres.
 
Et volontørophold består af 3 dele:
- en forberedelsesdel (2 uger)
- et ophold i udlandet (3 måneder)
- en oplysningsdel efter hjemkomst (½ år)
 
 
Tidsramme:
Opholdet i udlandet finder sted i efteråret
Møderne i stiftet holdes om foråret i vedkommendes fritid, jobbet er ulønnet
 
Profil:
- beherske mundtligt og skriftligt engelsk
- have et kristent livssyn
- være villig til at indgå i den lokale kirkes liv
- være i god form både fysisk og psykisk
- være villig til at være en del af et team både ude og hjemme
- være god til at tilpasse sig nye forhold og levevilkår
 
Udgifter:
Volontøren betaler selv 10.000 kr. (fast beløb), Danmission betaler resten.
Volontøren kan evt. få dækket en del af sine udgifter ved at søge tilskud fra fonde m.m.
 
Henvendelse til formanden for Lolland-Falsters stiftsbestyrelse, Anne Birgitte Villadsen, Rådhusgade 25, 4990 Sakskøbing, tlf 2374 1600,