Lolland - Falster
 
   
   
     
 

Koncerter

Kirkekoncert med

Per og Vera Nedergaard Hansen

til fordel for Danmissions projekter.
 
Vera synger og Per spiller på orgel og klaver.
Vera synger primært på dansk med en tydelig tekstudtale.
Sangrepertoiret er salmer og åndelige sange. En åndelig 1800-tals-sang er f.eks. ”Kun én dag, et øjeblik ad gangen” med oprindelig svensk tekst og musik af henholdsvis Lina Sandell og Oscar Ahnfelt. Der bliver i repertoirevalget taget hensyn til kalenderårstiden og kirkeårets højtider, og eventuelle særønsker indenfor rammerne vil om muligt blive opfyldt.
 
Vera er uddannet kirkesanger fra Sjællands kirkemusikskoles Toreby afdeling i 2001 med Annette Schiøtz som sanglærer. Vera har været ansat som kirkesanger i Tingsted Kirke siden 2003. Tidligere har hun været medlem af Klosterkirkens kor, men bliver stadig brugt som sanger ved kirkelige handlinger samt Natkirke. Vera og Per synger og spiller i forbindelse med gudstjenesterne på Svanevig Hospice i Bandholm. Vera har som barn/ung boet 8 år i Tanzania og har derigennem mødt den del af verden, som Danmission arbejder i.
 
Per er uddannet som organist fra Det kgl. Danske Musikkonservatorium i København 1988 . Han har tidligere været organist ved Halsskov, Sakskøbing, Ikast og Vorgod /Fjelstervang kirker og har siden 1998 været ansat som organist ved Lindeskovkirken i Nykøbing F. sogn. Per er aktiv komponist, har fået optaget salmemelodien ”Aftenrøde over tage”, tekst af Lars Busk Sørensen, i 18. udgave af Højskolesangbogen, har indspillet ”Lindeskovkirkens pigekor” (CD), ”10 Salmer” (MC), 50 orgelkoraler (dobbelt-CD) af den moderne danske komponist Bernhard Lewkovitch, og en turist-CD med violinisten Anker Buch, optaget i Mønsted Kalkgruber.
 
Vera og Per udgav i 2008 CD´en ”Du som bryder lænker” på Refleks musik. Denne kan købes for kr. 130,-
 
Menighedsrådet kan vælge at støtte et bestemt af følgende projekter. Se nedenstående. Hvis det ønskes, kan det valgte projekt blive præsenteret i forbindelse med koncerten. Ønskes presseomtale eller udkast til en plakat sender vi det gerne.
 
Honoraret på kr. 3.000,- sendes direkte til Danmissions konto og kørselsgodtgørelse efter gældende takster sendes til Per og Vera Nedergaard Hansen.

  

Kontakt organist Per Nedergaard Hansen og aftal program.

tlf 5482 8188  e-mail  pnh1@sol.dk

 

Honoraret sendes til Danmission som en gave. Menigheden kan vælge at støtte et af følgende 4 projekter:

 

Fremtidsbørn

Fremtidsbørn er fattige og udsatte børn i Afrika, Asien og Mellemøsten, som gennem Danmissions forskellige udviklingsprojekter bliver hjulpet til en bedre fremtid. Støtten er tilpasset det enkelte barns behov og varierer afhængig af barnets konkrete situation.  


Det får Fremtidsbørnene

•  Skolegang og uddannelse

•  Medicin og handikaphjælpemidler

•  Mad og tøj

•  Børnehjems- og kostskoleophold

 
House of Care - et hus med hjerte
House of Care er en løftestang for de fattige i Cambodja
House of Care er Danmissions skole og mødested for nogle af byens mange fattige i Phnom Phen. Her kommer dagligt fattige motorcykeltaxi-førere for at lære engelsk og computer og få hjælp til at øge deres indtægt. House of Care tager også imod unge servitricer. Deres løn er meget lav og mange ender i prostitution. House of Care rådgiver de unge piger og hjælper dem til at finde bedre løsninger. Blandt andet igennem undervisning i syning, computer eller engelsk.
 
Omsorg for din nabo
Malariamyg, misvækst på marken og underernæring. Det er barske udfordringer for de fleste, men for de svageste i samfundet er det katastrofalt. Især fordi så få har overskud til at hjælpe andre end deres nærmeste.
 Anne Juel Katabaro er udsendt af Danmission til det nordvestlige Tanzania, hvor hun er diakonikonsulent. Sammen med Søster Editha, tager hun på besøg i landsbyerne. Her taler hum med folk, der mangler tag over hovedet, penge til børnenes skolegang, medicin eller behandling til syge eller handicappede børn, viden om ernæring og hygiejne. Samtidig hjælper hun de frivillige i menigheden med at organisere den diakonale indsats over for de svageste i landsbyen.
 
Grønne bønder
Sundhed og naturbevarelse går hånd i hånd i Madagaskar 
Danmission lønner den gassiske agronom Anten'aina Rakotovao, der rådgiver og hjælper kirkens landbrugsskoler rundt om i landet. På de forskellige landbrugsskoler lærer bønderne at dyrke nye og sundere afgrøder uden at udpine jorden og uden at rydde mere skov. Med de nye grøntsager kan bønderne og deres familier lettere undgå sult og fejlernæring - og samtidig er de med til at bevare den natur som de alle er så afhængige af.
 
Når bønderne vender hjem fra undervisningen på skolerne ser deres naboer, hvor godt deres marker gror. Så får de hjemvendte travlt med at lære fra sig om de nye dyrkningsmetoder